EDV 2018 Opened

(Date: Oct 04 - Nov 07) 


EDV 2017 Result

Click to Check the Result

ईडिभि विजेतालाई हार्दिक बधाई

EDV Lottery भनेको के हो ?                                            EDV Processing यारा डिजिटलबाटै किन ?

ईडिभि परिसकेपछि अब के गर्ने ?                                       लाई EDV पर्‍यो तर मेरा धेरै समस्याहरू छन् ।

 

Untitled-1

 

Untitled-2

« 1 of 2 »